GEPAARD

Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia (GEPAARD)

 

GEPAARD logo

Cieľom multidisciplinárnych stretnutí sú prednášky a diskusie týkajúce sa oblastí širšieho štúdia o dejinách zameraného na najstaršie obdobia vývoja človeka.

Vítané sú však príspevky zo všetkých oblastí štúdia dejín, informácie z nových výskumov v oblasti z geológie, geoarcheológie, paleontológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky z ďalších príbuzných odborov.

 

Stretnutia GEPAARD:

GEPAARD 1 (2012) – Surovinová základňa v praveku: kamenná a kostená industria

GEPAARD 2 (2013) – Paleoekológia: spôsoby interakcie medzi človekom a ekosystémom v paleolite

GEPAARD 3 (2014) – Výpovedná hodnota, kompatibilita a porovnateľnosť údajov získaných povrchovým prieskumom a výskumom

GEPAARD 4 (2015) Najnovšie výsledky výskumu doby kamennej

GEPAARD 5 (2016) – Stratené svety doby kamennej v travertíne

GEPAARD 6 (2017)

 

 

 

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme