Pozvánka na GEPAARD 2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne,
a
PAMARCH, s.r.o.

Vás pozývajú na

 

7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickú Diskusiu 2018

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2018 v prednáškovej miestnosti v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu, v Trenčíne, Slovenská republika o 9.00 hod.

Cieľom stretnutia sú prednášky, príspevky a diskusie zamerané na najstaršie obdobie vývoja človeka. Vítané sú príspevky z vedných odborov štúdia najstarších dejín, informácie z nových výskumov v oblasti geológie, geoarcheológie, paleontológie, paleoetnológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky z ďalších príbuzných odborov týkajúcich sa daného obdobia.
Dĺžka každej prednášky je obmedzená na 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu). Záväzné prihlášky k účasti/prezentácii spolu s abstraktom v rozsahu maximálne jednej stránky A4 (písmo Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie) posielajte na e-mailovú adresu ondrej.zaar@gmail.com najneskôr do 6. mája 2018. Prihlášky zaslané po tomto termíne nemusia byť akceptované.
Všetkým prihláseným účastníkom bude vopred poslaný detailný program. Pre prednášajúcich bude zabezpečené malé občerstvenie.

 

Ondrej Žaár a Tomáš Michalík

 

GEPAARD 2018 – Pozvánka a prihláška

GEPAARD 2018 – Zborník abstraktov

 

 

Updated: 15. mája 2018 — 14:19

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme