Pozvánka na GEPAARD 2017

Regionální muzeum v Mikulově – Archeopark Pavlov,

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.,

Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice,

a

PAMARCH, s.r.o.

Vás pozývajú na

 

 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickú Diskusiu 2017 (GEPAARD 2017)

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 2017 v prednáškovej miestnosti v priestoroch Archeoparku Pavlov na ulici 23. dubna 246 v Pavlove o 9.00 hod.

 

Cieľom stretnutia sú prednášky, príspevky a diskusie zamerané na najstaršie obdobie vývoja človeka. Vítané sú príspevky z vedných odborov štúdia najstarších dejín, informácie z nových výskumov v oblasti geológie, geoarcheológie, paleontológie, paleoetnológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky z ďalších príbuzných odborov týkajúcich sa daného obdobia.

Dĺžka každej prednášky je obmedzená na 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu). Záväzné prihlášky k účasti/prezentácii spolu s abstraktom v rozsahu maximálne jednej stránky A4 (písmo Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie) posielajte na e-mailovú adresu ondrej.zaar@gmail.com najneskôr do 7. mája 2017. Prihlášky zaslané po tomto termíne nemusia byť akceptované.

Všetkým prihláseným účastníkom bude vopred poslaný detailný program. Pre prednášajúcich bude zabezpečené malé občerstvenie.

 

Ondrej Žaár a Martin Novák

 

GEPAARD 2017 – Pozvánka a prihláška

GEPAARD 2017 – Zborník abstraktov

Updated: 22. decembra 2017 — 21:05

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme