Mapovanie primárnych surovinových zdrojov na výrobu kamennej štiepanej industrie.

V dnešnej dobe je mapovanie rôznych situácií pomocou geodetických a informačných technológií veľmi obľúbená činnosť. Príkladom môže byť pokus o zmapovanie primárnych ložísk rádiolaritov v južnej časti Bielych Karpát a v severnej časti Malých Karpát. Ide o najjužnejšiu časť výskytov rádiolaritov podľa geologickej mapy Slovenska, ktorá bola použitá na toto približné vymapovanie. V doterajšej literatúre sa táto časť v rámci paleolitickej literatúry moc nespomína, skôr sa za primárne ťažobné oblasti na Západnom Slovensku považujú územia severne od Trenčína, v okolí Nemšovej. Podľa prieskumov v posledných rokoch sa ukazuje, že i v tejto najjužnejšej časti výskytu rádiolaritov sa nachádzajú kvalitnejšie varianty, ktoré mohli pravekí ľudia používať.

 

Primárne zdroje rádiolaritov v oblasti Podbranč - Bošáca.

Primárne zdroje rádiolaritov v oblasti Podbranč – Bošáca.

 

 

Updated: 24. marca 2016 — 14:21

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme