Pozvánka na GEPAARD 2016

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
PAMARCH, s.r.o.
Podtatranské múzeum v Poprade
Občianske združenie Neandertal
a
Obecný úrad Gánovce

Vás pozývajú na výročnú

5. Geologicko‐Paleontologicko‐Archeologickú Diskusiu 2016 (GEPAARD 2016)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční 28.
a 29. apríla 2016 v Gánovciach pri príležitosti 90. výročia objavu vyliatku mozgovne
neandertálskeho človeka na lokalite Gánovce a 140. výročia založenia Podtatranského múzea v
Poprade.

Hlavná téma: Stratené svety doby kamennej v travertíne.

Cieľom každoročných stretnutí GEPAARD sú prednášky a diskusie týkajúce sa oblastí
širšieho štúdia o dejinách zameraného na najstaršie obdobia vývoja človeka. Tohtoročná hlavná
téma je zameraná na informácie o najnovších výsledkoch výskumu z oblasti paleolitu,
predovšetkým na travertínových lokalitách. Vítané sú však aj príspevky zo všetkých oblastí štúdia
najstarších dejín, informácie z nových výskumov v oblasti z geológie, geoarcheológie,
paleontológie, paleoantropológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj
príspevky z ďalších príbuzných odborov týkajúcich sa predmetného obdobia. Dĺžka každej
prednášky je obmedzená na 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu). Oficiálnym jazykom konferencie bude síce angličtina, ale prednášky v národných jazykoch s prezentáciou (v Power‐
Pointe alebo formou posteru) v anglickom jazyku sú taktiež vítané.

Organizačný a Vedecký výbor:

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová (Podtatranské múzeum v Poprade)
Ing. Alžbeta Čekovská (Obecný úrad Gánovce)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc. (Archeologický ústav SAV, oddelenie Košice)
Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková (Podtatranské múzeum v Poprade)
RNDr. Karol Piovarcsy (OZ Neandertal, Gánovce)
doc. Martin Sabol, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
PhDr. Marián Soják, PhD. (Archaeologický ústav SAV, oddelenie Spišská Nová Ves)
Mgr. Ondrej Žaár, PhD. (Archeologický ústav SAV)
Miesto konania konferencie
Konferencia sa bude konať v prednáškovej sále Obecného úradu v Gánovciach (hostiteľské
organizácie: Podtatranské múzeum v Poprade a Obec Gánovce).

Lokalizácia

Obec Gánovce sa nachádza približne 5 km juhovýchodne od mesta Poprad na severnom
Slovensku a je ľahko dostupná vlakmi, autobusmi alebo lietadlami (medzinárodné letisko
Bratislava alebo priamo Poprad). Z Bratislavy do Popradu je možné sa dostať rýchlikom alebo
diaľkovou autobusovou linkou a následne z Popradu do Gánoviec regionálnym vlakovým alebo
autobusovým spojom. V prípade, že budete cestovať autom, Poprad leží priamo na dialnici D1 a
obec Gánovce sa nachádza na ceste č. 18.

GEPAARD 2016 – 1. cirkulár

GEPAARD 2016 – Abstract Book.pdf

 

Updated: 29. apríla 2016 — 19:07

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme