Horné Otrokovce – Terasy, prieskum 18.11.2015

Poloha Terasy v Horných Otrokovciach je známa zo zberových nálezov získaných v druhej polovici 80-tych rokov publikovaných J. Hromadom a M. Poláčkom v roku 1995. Nachádza sa na východných výbežkoch Považského Inovca, juhozápadne od Horných Otrokoviec. Nálezový súbor tvorilo 202 artefaktov z SGS, limnosilicitov a rádiolaritov.
Počas prieskumu v roku 2015 sme polohu s paleolitickými artefaktami overili a zamerali všetky nálezy (v počte 25 ks) pomocou GPS. Ide zväčša o výrobný odpad a úštepy z SGS, v malom množstve sa našli čepieľky a čepel s SGS. Dva kusy boli z hnedého rádiolaritu. Jeden nálezov tvoril pravdepodobne fragment otĺkača z kremenca alebo silicifikovaného pieskovca.

Lokalita sa datuje do gravettienskej kultúry.

 

Literatúra:
J. HROMADA/ M. POLÁČEK: Gravettienska stanica v Horných Otrokovciach. AVANS 1993, 1995, 61-62.

 

Horné Otrokovce - Terasy

Horné Otrokovce – Terasy – prieskum 18.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 24. marca 2016 — 21:07

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme