Modrovka – Nad Bôrím, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na temene sprašového chrbta, v nadmorskej výške 237 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia s prevýšením 74 m. Našiel ju J. Bárta v 60-tych rokoch 20. storočia. Nálezy z prieskumu v roku 2012 tvorí 7 artefaktov. Ide o nevýrazné čepeľové škrabadlo s obojstrannou retušou z hnedého radiolaritu, hlavicu škrabadla z hnedého radiolaritu so zachovanou kôrou, bazálnu časť šikmo retušovanej čepele z nepatinovaného SKCJ, distálnu časť masívnej čepele so spodnou retušou na distálnom konci zo sivozeleného radiolaritu, fragment jadra zo sivozeleného radiolaritu a dva drobné úštepy z radiolaritu. Lokalitu datujeme do mladého paleolitu.

Updated: 22. decembra 2013 — 21:22

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme