Piešťany – koryto Váhu, prieskum 19.6.2013

Sériu overovacích prieskumov v koryte rieky Váh sme začali v roku 2013. Prešli sme niektoré miesta s naplavenými štrkmi v úseku medzi Púchovom a Hlohovcom. Na všetkých lokalitách sa nám podarilo nájsť radiolaritové okrúhliaky rôznej veľkosti a kvality, čo potvrdzuje teóriu o ich prítomnosti a možnosti využívania riečišťa Váhu ako sekundárnej polohy pre radiolaritovú surovinu. Ďalším cieľom je zistiť a overiť či existujú rozdiely v kvalite a kvantite materiálu v blízkosti primárnych zdrojov a vo väčšej vzdialenosti, teda po dlhšom transporte riekou.

Updated: 24. marca 2016 — 14:22

1 Comment

Add a Comment

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme