Mesiac: marec 2016

Mapovanie primárnych surovinových zdrojov na výrobu kamennej štiepanej industrie.

Primárne zdroje rádiolaritov v oblasti Podbranč - Bošáca.

V dnešnej dobe je mapovanie rôznych situácií pomocou geodetických a informačných technológií veľmi obľúbená činnosť. Príkladom môže byť pokus o zmapovanie primárnych ložísk rádiolaritov v južnej časti Bielych Karpát a v severnej časti Malých Karpát. Ide o najjužnejšiu časť výskytov rádiolaritov podľa geologickej mapy Slovenska, ktorá bola použitá na toto približné vymapovanie. V doterajšej literatúre […]

Pozvánka na GEPAARD 2016

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied PAMARCH, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade Občianske združenie Neandertal a Obecný úrad Gánovce Vás pozývajú na výročnú 5. Geologicko‐Paleontologicko‐Archeologickú Diskusiu 2016 (GEPAARD 2016) Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční 28. a 29. apríla 2016 v Gánovciach pri […]

Horné Otrokovce – Terasy, prieskum 18.11.2015

Poloha Terasy v Horných Otrokovciach je známa zo zberových nálezov získaných v druhej polovici 80-tych rokov publikovaných J. Hromadom a M. Poláčkom v roku 1995. Nachádza sa na východných výbežkoch Považského Inovca, juhozápadne od Horných Otrokoviec. Nálezový súbor tvorilo 202 artefaktov z SGS, limnosilicitov a rádiolaritov. Počas prieskumu v roku 2015 sme polohu s paleolitickými […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme