Mesiac: január 2014

Bohunice/Sedmerovec – Galková, prieskum 2009

Leží východne od obce v polohe s názvom Galková v blízkosti kóty 296,1 – Vrchy, ktorou vedie hranica medzi katastrami obcí Sedmerovec a Bohunice. Povrchovým prieskumom sa na lokalite našlo spolu 242 kamenných artefaktov. V surovinovej skladbe prevláda rádiolarit. V malej miere sa našli artefakty z kremeňa, kremenca, silicifikovaného pieskovca, rohovca, eratického silicitu a porfýru (?). Súbor tvoria zväčša úštepy, fragmenty […]

Pozvánka na GEPAARD 2014

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave Archeologický ústav SAV v Nitre a Slovenská archeologická spoločnosť   Vás pozývajú na   3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickú Diskusiu 2014   Vážené kolegyne, vážení kolegovia,      pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční v utorok 25. marca 2014 v prednáškovej miestnosti „Objavovňa“ na III. poschodí v priestoroch SNM – Prírodovedného […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme