Mesiac: december 2013

Modrovka – Koncom do Váhu, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na západnom svahu sprašového chrbta Nad Bôrím, v nadmorskej výške 202 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Prevýšenie voči údoliu Váhu je 39 m. Podľa ústnej informácie R. Baču pochádzajú z tejto polohy viaceré súkromné zbierky miestnych amatérskych zberateľov, z ktorých niektoré by sa mali nachádzať aj v Balneologickom […]

Modrovka – Nad Bôrím, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na temene sprašového chrbta, v nadmorskej výške 237 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia s prevýšením 74 m. Našiel ju J. Bárta v 60-tych rokoch 20. storočia. Nálezy z prieskumu v roku 2012 tvorí 7 artefaktov. Ide o nevýrazné čepeľové škrabadlo s obojstrannou retušou z hnedého radiolaritu, hlavicu škrabadla […]

Koniarovce – Za hájom, prieskumy 2011-2012

Poloha Koniarovce – Za hájom leží zhruba 400 metrov severozápadne od lokality Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady. Ide o nález dvoch artefaktov zo silicitu glacigénnych sedimentov. V prvom prípade ide o niekoľkonásobné rydlo, druhý je úštep. Nálezy najskôr súvisia s mladopaleolitickým osídlením vo Výčapoch-Opatovciach, alebo Hrušovanoch – Carynách. Prvý nález našiel O. Lauko počas prieskumu dvoch […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme