Kategória: Gravettien

Horné Otrokovce – Terasy, prieskum 18.11.2015

Poloha Terasy v Horných Otrokovciach je známa zo zberových nálezov získaných v druhej polovici 80-tych rokov publikovaných J. Hromadom a M. Poláčkom v roku 1995. Nachádza sa na východných výbežkoch Považského Inovca, juhozápadne od Horných Otrokoviec. Nálezový súbor tvorilo 202 artefaktov z SGS, limnosilicitov a rádiolaritov. Počas prieskumu v roku 2015 sme polohu s paleolitickými […]

Moravany nad Váhom – Podkovica, prieskumy 2010-2013

Leží na sprašovom chrbte zvanom Podkovica so sklonom na severozápad v nadmorskej výške zhruba 250 m. Na lokalitu ako prvý upozornil V. Vlk, ktorý tu robil prvé prieskumy. Na jeho prácu nadviazal L. Zotz, ktorý vykonal zisťovaciu sondáž. V povojnovom období urobili ďalšie výskumy K. Absolon (v roku 1946) a F. Prošek v roku 1949. […]

Moravany nad Váhom – Lopata II, prieskum 27.3.2012

Jedna z najznámejších gravettienskych lokalít na Slovensku leží na sprašovom chrbte východne od Moravian nad Váhom v nadmorskej výške 239 m. Povrchové zbery na lokalite robil J. Bárta v rokoch 1962-1980 (1970, 34; 1980, 26) a O. Čepan v rokoch 1975-1984 (1985, 42). Systematicky lokalitu skúmal medzinárodný tím v rokoch 1993-1996 (Kozłowski ed. 1998). V roku 2008 bola lokalita zameraná […]

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“. Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum […]

Modrovka – Koncom do Váhu, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na západnom svahu sprašového chrbta Nad Bôrím, v nadmorskej výške 202 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Prevýšenie voči údoliu Váhu je 39 m. Podľa ústnej informácie R. Baču pochádzajú z tejto polohy viaceré súkromné zbierky miestnych amatérskych zberateľov, z ktorých niektoré by sa mali nachádzať aj v Balneologickom […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

Hrušovany – Caryny 1 a 2, prieskumy 2011-2013

Paleolitické lokality v Hrušovanoch sa našli počas prieskumov Ponitria v roku 2011. Opakované prieskumy sme urobili v rokoch 2012 a 2013. Lokality ležia západne od obce na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 240-250 m. Poloha Caryny 1 s počtom zhruba 290 kusov a menšia poloha Caryny 2 s počtom 6 artefaktov zväčša z SGS a […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme