Kategória: Prieskumy 2015

Horné Otrokovce – Terasy, prieskum 18.11.2015

Poloha Terasy v Horných Otrokovciach je známa zo zberových nálezov získaných v druhej polovici 80-tych rokov publikovaných J. Hromadom a M. Poláčkom v roku 1995. Nachádza sa na východných výbežkoch Považského Inovca, juhozápadne od Horných Otrokoviec. Nálezový súbor tvorilo 202 artefaktov z SGS, limnosilicitov a rádiolaritov. Počas prieskumu v roku 2015 sme polohu s paleolitickými […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme