Kategória: Recenzie

Šída, Petr: Gravettské sídliště v Řevnicích (recenzia)

Šída, Petr: Gravettské sídliště v Řevnicích. Západočeská univerzita Plzeň, 2010. ISBN: 978-80-7043-833-6, 327 s. (Recenzia Ondrej Žaár)   V česko-slovenskej literatúre venovanej obdobiu mladého paleolitu v Českej republike dominuje moravská oblasť Dolných Věstoníc a Pavlova. Je preto zadosťučinením čítať po dlhých rokoch krátkych štúdií a článkov aj monografiu venovanú komplexnému spracovaniu gravettienskej lokality z územia Čiech. Kniha predznamenáva novú, i keď už […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme