Kategória: Surovinové zdroje

Mapovanie primárnych surovinových zdrojov na výrobu kamennej štiepanej industrie.

Primárne zdroje rádiolaritov v oblasti Podbranč - Bošáca.

V dnešnej dobe je mapovanie rôznych situácií pomocou geodetických a informačných technológií veľmi obľúbená činnosť. Príkladom môže byť pokus o zmapovanie primárnych ložísk rádiolaritov v južnej časti Bielych Karpát a v severnej časti Malých Karpát. Ide o najjužnejšiu časť výskytov rádiolaritov podľa geologickej mapy Slovenska, ktorá bola použitá na toto približné vymapovanie. V doterajšej literatúre […]

Piešťany – koryto Váhu, prieskum 19.6.2013

Sériu overovacích prieskumov v koryte rieky Váh sme začali v roku 2013. Prešli sme niektoré miesta s naplavenými štrkmi v úseku medzi Púchovom a Hlohovcom. Na všetkých lokalitách sa nám podarilo nájsť radiolaritové okrúhliaky rôznej veľkosti a kvality, čo potvrdzuje teóriu o ich prítomnosti a možnosti využívania riečišťa Váhu ako sekundárnej polohy pre radiolaritovú surovinu. […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme